Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad inviterer til tilbydersamling for vertskapet på norsk side. Programmet er under utarbeiding, men vi kan love ut både inspirasjon og faglig påfyll. Det koster ingenting å delta og vi spanderer kaffe og lunch. Påmeldingsfrist er 30. mars. 

Påmeldingsskjema: https://goo.gl/forms/JSI279k8K4WA22Xm1

Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/533698200453982/

Velkommen!

Per Steinar Raaen, tidligere fagsjef på Stiklestad Nasjonale Kultursenter kommer til samlingen og holder inspirasjonsforedrag med tittelen
“Fra Olav Haraldsson til Olav den Hellige”.
Vi gleder oss!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.